صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
مقالات پذیرفته شده Accepted Abstracts

« Accepted Abstracts »

تذکر مهم: کلیه افرادی که مقالات ایشان در قالب سخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است جهت ارانه مقاله و چاپ مقاله در کتاب کنگره بایستی
از طریق سایت کنگره ثبت نام خود را نهایی کنند.

     نمایش مقالات پوستر

  « Accepted Oral: 22 »

RowCodeTitlePresenting AuthorReg. Status
1 33 THE EFFECT OF ANABOLIC ANDROGENIC STEROIDS (AAS) DRUGS ON MALE INFERTILITY: A REVIEW ARTICLE ABBASI ZOHREH ثبت نام اولیه
2 38 بررسی شکاف سلامت مردان ، عوامل مرتبط و راهکارهای رفع آن Hoseini Zohreh ثبت نام اولیه
3 42 تأثیر گیاهان دارویی در باروری و ناباروری مردان، مطالعه مروری Mahdaviasl Zahra ثبت نام اولیه
4 20 لزوم افزایش آگاهی مردان از طرح ایراپن (طرح ملی غربالگری افراد در معرض خطر سکته و سرطان) Shahbazzadegan Samira ثبت نام اولیه
5 14 تحلیل اپیدمیولوژیک اورژانس تروما( مردان) دراورژانس پیش بیمارستانی شیراز (8 ماهه اول1398) Moradian Mohammad javad ثبت نام قطعی
6 44 RELATED FACTORS WITH FEAR OF CHILDBIRTH IN FATHERS: NARRATIVE REVIEW Ghaffari Seyede Fatemeh ثبت نام قطعی
7 19 بررسی وابستگی به اینترنت و ارتباط آن با تمایل جنسی و رضایت جنسی در میان مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر تبریز Karimi Jayzeh ثبت نام اولیه
8 69 DANGEROUS COMPLICATIONS OF DEPRESSION IN MEN THAN WOMEN: A REVIEW ARTICLE Nikkhah Somayeh ثبت نام قطعی
9 2 نگرانی های جسمی پسران نوجوان Shahbazzadegan Samira ثبت نام اولیه
10 35 THE ASSOCIATION BETWEEN BENIGN AND MALIGNANT PROSTATE LESIONS WITH TRAFFIC -RELATED AIR POLLUTION( A SYSTEMATIC REVIEW ) Abbasi Mahta ثبت نام قطعی
11 24 EFFECTS OF LEVEL SERUM VITAMIN D ON SPERM PARAMETERS IN PATIENTS WITH OLIGOASTHENOTERATOZOOSPERMIA. Allahveisi Azra ثبت نام قطعی
12 55 بررسی میزان آگاهی دانشجویان غیرعلوم پزشکی ازکاربرد نانوتکنولوژی در درمان سرطان پروستات Beirami Ashraf ثبت نام قطعی
13 43 EFFECTS OF SPIRULINA SUPPLEMENT IN MALE REPRODUCTIVE PROFILES AND IDIOPATHIC INFERTILITY Esmaeeli Hadi ثبت نام قطعی
14 15 INSIGHT TO CYCLIND1 AND CDK4 ACTIVITY FOLLOWING REPERFUSION IN INDUCED TESTICULAR TORSION IN RATS Mardani Shokuh ثبت نام قطعی
15 16 VARICOCELE DISRUPTS THE SERTOLI CELLS AND SPERMATOGONIAL STEM CELLS NETWORK IN THE RIGHT TESTICULAR TISSUE: AN EXPERIMENTAL STUDY Mardani Shokuh ثبت نام قطعی
16 10 VARICOCELE NEGATIVE EFFECTS ON GLUCOSE INTAKE AND LACTATE PRODUCTION IN SERTOLI CELLS; AN EXPERIMENTAL STUDY Minas Aram ثبت نام قطعی
17 59 EFFECTS OF FENNEL FLOWER SEED OIL ON SEMEN QUALITY IN INFERTILE MEN: A RANDOMIZED CLINICAL TRIAL Mirabi Parvaneh ثبت نام اولیه
18 71 EXPRESSION PATTERN OF GSTP1, HDAC, DNMT3A, AND DNMT3B IN PROSTATE CANCER OF THE IRANIAN POPULATION Mohammadi Mahan ثبت نام قطعی
19 60 A SYSTEMATIC OVERVIEW OF THE ROLE CHILDHOOD HEIGHT ON PROSTATE CANCER Nikkhah Somayeh ثبت نام قطعی
20 49 PHOTOBIOMODULATION WITH 630 NM PLUS 810 NM WAVELENGTHS ON HUMAN SPERMS’ MOTILITY AND VIABILITY IN VITRO Safian Fereshteh ثبت نام قطعی
21 29 مروری بر شایع ترین اختلالات و مشکلات جنسی مردان Shahbazzadegan Samira ثبت نام اولیه
22 30 معرفی پرسشنامه بین المللی شاخص های عملکرد نعوظ Shahbazzadegan Samira ثبت نام اولیه

    نمایش مقالات سخرانی

« Accepted Poster: 41 »

RowCodeTitlePresenting AuthorReg. Status
1 11 بررسی تعدادی ازفاکتورهای مورد بررسی درمشاوره باروری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 2019 Ansari Masoumeh ثبت نام اولیه
2 70 THE EFFECT OF MEDICINAL PLANTS ON MALE FERTILITY Hatamy Bahare ثبت نام قطعی
3 61 شايعترين عوامل خطرساز سرطان پروستات:مطالعه مروري Soltani Zarandi Fateme ثبت نام قطعی
4 6 A REVIEW OF IMPACT OF VASECTOMY ON THE MALE SEXUAL FUNCTION Aghaei Maybodi Fatemeh ثبت نام قطعی
5 37 A REVIEW OF MEN'S MYTHS ABOUT USING THE MALE CONTRACEPTIVE METHODS Babapour Farzaneh ثبت نام قطعی
6 41 مروری برعلل و فراوانی نازایی در مردان BEYGI ZAHRA ثبت نام قطعی
7 66 تاثیر تغذیه و سبک زندگی بر باروری مردان BEYGI ZAHRA ثبت نام قطعی
8 39 A REVIEW OF MEN'S PARTICIPATION IN UNWANTED PREGNANCY AND RELATED FACTORS Soleimani Sori ثبت نام قطعی
9 46 بررسی تاثیر رژیم غذایی بر سلامت باروری مردان و کیفیت اسپرم Tahani Zahra ثبت نام قطعی
10 52 کاربرد روش های مختلف جهت کاهش آشفتگی ذهنی ، خواب های پریشان و عوارض جدایی و طلاق در مردان (مطالعه موردی) Mirabolghasemi Seyed Majid ثبت نام قطعی
11 48 FEAR OF CHILDBIRTH IN FATHERS: NARRATIVE REVIEW Ghaffari Seyede Fatemeh ثبت نام قطعی
12 68 DEPRESSION AND ALZHEIMER IN MEN: A SYSTEMATIC OVERVIEW Nikkhah Somayeh ثبت نام قطعی
13 36 افسردگی پدران در دوران بارداری و پس از زایمان و تأثیر آن بر سلامت روان کودک: یک مطالعه مروری Baroujkiakalaee Ozra ثبت نام قطعی
14 73 وضعیت سلامت روان مردان چند همسر در ایران: یک مطالعه مروری Dabagh Fekri Samaneh ثبت نام قطعی
15 8 DETERMINING SOME OF THE FACTORS AFFECTING THE PSYCHOLOGICAL DISTRESS OF MIDDLE AGED MEN IN FARIMAN Forghani Toktam ثبت نام قطعی
16 12 ASSESSMENT OF MENTAL HEALTH AND ITS RELATED FACTORS IN STUDENTS OF PAYAME NOOR FARIMAN UNIVERSITY Forghani Toktam ثبت نام قطعی
17 54 POSTNATAL DEPRESSION IN FATHERS : A REVIEW OF ARTICLE Mohamadi Serveh ثبت نام قطعی
18 64 RELATIONSHIP BETWEEN DIABETES MELLITUS AND THE SEMEN QUALITY IN PATIENT WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS Allahveisi Azra ثبت نام قطعی
19 45 DEVELOPING INTERSECTORAL STRATEGIC PLAN AND DETAILED ACTION PLAN FOR MEN’S HEALTH Djalalinia Shirin ثبت نام اولیه
20 47 A REVIEW OF THE MEN'S PROMOTION INTERVENTIONS IN WOMEN'S SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH Hoseinnezhad Seydeh zeynab ثبت نام قطعی
21 17 THE PROSTATE CANCER AND ITS RELATIONSHIP TO SEXUAL TRANSMITTED DIESES Shahbazzadegan Samira ثبت نام اولیه
22 18 RELATIONSHIP PROSTATE CANCER AND SEXUAL ACTIVITY Shahbazzadegan Samira ثبت نام اولیه
23 1 NEW TECHNIQUE COULD OPTIMIZE PSMA TARGETED PROSTATE CANCER THERAPY Babaie Fatemeh ثبت نام اولیه
24 72 بروز سرطان پروستات در مردان ايراني و عوامل موثر بر آن: يك مطالعه مروري Dabagh Fekri Samaneh ثبت نام قطعی
25 21 MIR-34C TRANSCRIPT CONTENT IN EJACULATED SPERM OF MEN IN COUPLES WITH UNEXPLAINED INFERTILITY Dorostghoal Mehran ثبت نام اولیه
26 22 ASSOCIATION BETWEEN SEMINAL PROLACTIN AND SPERM HSP90 TRANSCRIPT CONTENT Dorostghoal Mehran ثبت نام اولیه
27 9 ارتباط سبک زندگی و عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت مردان میانسال شهرستان فریمان Ghahhar Mohammad Reza ثبت نام قطعی
28 4 HEALTH AND RISK ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN MIDDLE-AGED MEN IN BUSHEHR PROVINCE-2018 Hajizadeh Marjan ثبت نام قطعی
29 63 اختلال کارکرد جنسی در مردان مبتلا به دیابت Hoorsan Roza ثبت نام قطعی
30 65 MEN’S SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH IN KARAJ: A CROSS SECTIONAL STUDY Lotfi Razieh ثبت نام قطعی
31 57 IMPROVEMENT OF SEMEN QUALITY IN A MAN WITH IDIOPATHIC OLIGOASTHENOTERATOZOOSPERMIA BASED ON IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE: A CASE REPORT Mirabi Parvaneh ثبت نام اولیه
32 58 MEDICAL THERAPY OF THE INFERTILE MEN Mirabi Parvaneh ثبت نام اولیه
33 51 SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH AND MEN'S HEALTH CHALLENGES Mousavifar Seyedeh Azemat ثبت نام قطعی
34 53 THE ROLE OF NUTRITION IN THE PREVENTION OF BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AND PROSTATE CANCER Mousavifar Seyedeh Azemat ثبت نام قطعی
35 40 مروری برارزیابی اختلال عملکردجنسی و باروری درمردان ضایعه نخاعی Nasiri Parisa ثبت نام قطعی
36 13 THE SURVEY HEALTH AND DISEASE OF MIDDLE-AGED MEN IN TOWNSHIP FARIMAN Payandeh Mohammad ali ثبت نام قطعی
37 5 THE RELATIONSHIP BETWEEN CHRONIC DISEASE AND ERECTILE DYSFUNCTION IN MEN Rahnemaei Fatemeh Alsadat ثبت نام اولیه
38 62 سلامت جنسی در مردان مبتلا به سرطان Roshandel Solmaz ثبت نام قطعی
39 3 COMPARATIVE EFFECT OF BIOACTIVE PEPTIDES ON TESTIS HISTOLOGICAL VARIATION BELOW HEAT STRESS IN MALE RATS Valizadeh Mahsa ثبت نام قطعی
40 50 IMPACT OF LIFESTYLE ON SPERM QUALITY Zahmatkesh Masumeh ثبت نام قطعی
41 67 IMPACT OF AIR POLLUTION ON SPERM PARAMETERS Zahmatkesh Masumeh ثبت نام قطعی
ورود اعضا
اخبار
گالری
 • بازتوانی
 • اوروپاتولوژی
 • سمپوزیوم آسیب های خانواده و جمعیت
 • آنفولانزای فصلی
 • تریاژ پیش بیمارستانی
 • Pre Hospital
 • یافته های کارگروه جمعیت
 • ترومای ژنیتال
 • روابط زناشویی در دوران بارداری
 • سلامت جنسی در بیماران مبتلا به سرطان
 • یافته های جدید در ناباروری مردان
 • BPH
 • اتیولوژی
 • جلوگیری از ناباروری
 • تروما و سلامت جنسی
 • درمان های مراقبتی Small Size Penis
 • تریاژ پیش بیمارستانی
برگزارکنندگان و همکاران


امروز 61
ماه جاری 3475
کل مراجعات 42728