آئین رونمایی کتاب مدل های تغییر رفتارو انواع آن از انتشارات خبرگزاری فارس امروز 8 اسفند ماه 1401 با حضور حجت السلام ناصری پور رئیس هیات مدیره انجمن علمی مطالعات خانواده ایران و مترجم کتاب دکترمهیار حسنی در سالن خبرگزاری فارس برگزار گردید.

آئین رونمایی کتاب مدل های تغییر رفتارو انواع آن از انتشارات خبرگزاری فارس

آئین رونمایی کتاب مدل های تغییر رفتارو انواع آن از انتشارات خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید