نیشکر یا همان شکر لَلِه حاصل دست رنج کشاورزان مازندرانی است. نی‌ها پس از پوست کنی در مزرعه برای آب گیری به کارگاه آورده می‌شوند و پس از پخت تبدیل به محصولی شیرین با مصارف متنوع می‌گردند. یک شغل فصلی و خانوادگی که از اوائل آذر تا اواخر زمستان ادامه دارد.

برداشت نیشکر در روستای «کَرچنگ قائم‌شهر»

برداشت نیشکر در روستای «کَرچنگ قائم‌شهر»

دیدگاهتان را بنویسید