وزیر کشور گفت: سازمان‌ها و کشورهای مدعی مبارزه با مواد مخدر اقدامات مؤثری انجام نمی‌دهند و ما هیچ گزارش بین المللی در این زمینه نداریم.

سازمان های مدعی مافیای قاچاقچیان مواد مخدر را به خطر نمی اندازند

به گزارش خبرنگار اجتماعی کنگره سلامت مردان،  احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه نشست سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر  با اشاره به اهمیت صیانت از مرزها در برابر باندهای قاچاق مواد مخدر گفت: مرزهای شرقی همیشه مهم بوده و در گذشته برنامه‌هایی برای انسداد مرز صورت گرفت اما کامل نبوده و امروز  برنامه دیگری برای اجرا در دستور کار است. وحیدی گفت: یکی از انتقادات بزرگ ما در بحث مواد مخدر این است که متأسفانه علیرغم اینکه سازمان‌ها و کشورهای مدعی مبارزه با مواد مخدر اقدامات مؤثر انجام نمی‌دهند از جمله اینکه منافع مادی قاچاقچیان را هدف قرار نمی‌دهند و ما هیچ گزارش بین المللی در این زمینه نداریم. وی یادآور شد: کشورهای غربی fatf را ایجاد کرده اند تا مبارزه با پولشویی و مقابله با پول‌هایی که در مسیر مواد مخدر به دست می‌آید انجام گیرد اما ما گزارشی نداریم. باید با منافع اقتصادی قاچاقچیان مقابل شود تا با کاهش قابل توجهی در زمینه قاچاق مواجه شویم. خیلی از بانک‌ها در کشورهای غربی برای قاچاقچیان پولشویی می‌شود و برای ما سوال است که چگونه در چرخه بانکی این اقدام انجام می‌گیرد. وزیر کشور درباره اقدامات افغانستان در حوزه مواد مخدر گفت: در افغانستان کارهایی که باید انجام گیرد محقق نمی‌شود و باید با برنامه‌های کشت خشخاش به صورت جدی مقابله شود. پایان پیام/

سازمان های مدعی مافیای قاچاقچیان مواد مخدر را به خطر نمی اندازند

دیدگاهتان را بنویسید