استاندار فارس گفت: امروز سامانه هوشمند پایش و نظارت طرح نهضت ملی مسکن رونمایی شد که در این سامانه مراحل اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان های مختلف استان به صورت بر خط رصد می شود.

سامانه هوشمند پایش و نظارت طرح نهضت ملی مسکن در فارس رونمایی شد

به گزارش کنگره سلامت مردان از شیراز، ایمانیه، استاندار فارس در این باره اظهار داشت: در پی تشکیل قرارگاه جهادی مسکن فارس، امروز سامانه هوشمند پایش و نظارت طرح نهضت ملی مسکن رونمایی شد.

ایمانیه افزود: در این سامانه که inmm نام دارد و توسط گروه 14 نفره دانشجویان و اساتید دانشگاهی از شیراز طراحی شده است، مراحل مختلف طرح نهضت ملی مسکن از ثبت تا تحویل طرح به متقاضی به صورت برخط ثبت، بررسی و ارزیابی می‌شود.

وی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با نهضت ملی مسکن ازاین پس مکلف شده اند عملکرد خود را روزانه در این سامانه که به دوربین هم مجهز شده است ثبت کنند.  

سامانه هوشمند پایش و نظارت طرح نهضت ملی مسکن در فارس رونمایی شد

دیدگاهتان را بنویسید