فیصل بن فرحان تأکید کرد: عزم عربستان برای گسترش روابط دوجانبه با ایران

فیصل بن فرحان تأکید کرد: عزم عربستان برای گسترش روابط دوجانبه با ایران

به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی کنگره سلامت مردان، فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در نشست خبری مشترک با امیرعبداللهیان بر عزم عربستان برای گسترش روابط دو جانبه با ایران تأکید کرد و گفت: انتظار ما برای باز کردن یک صفحه جدید در روابط دو کشور است. روابطی که براساس برادری اسلامی صورت می‌گیرد.   در حال تکمیل است..

فیصل بن فرحان تأکید کرد: عزم عربستان برای گسترش روابط دوجانبه با ایران

دیدگاهتان را بنویسید