دریافت کنندگان بزرگ ارز را بشناسید/ گزارش عجیب بحرینیان از آمارهای ارزی

دریافت کنندگان بزرگ ارز را بشناسید/ گزارش عجیب بحرینیان از آمارهای ارزی

یک پژوهشگر توسعه گفت: بعد از دولت مرحوم مصدق، برای دومین بار در تاریخ اقتصادی ایران در دولت روحانی در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ فهرست دریافت‌کنندگان ارز در ایران اعلام شد.