ادعای افشاگر درباره رشوه سیا به محققانش برای مخفی کردن منشاء کرونا

ادعای افشاگر درباره رشوه سیا به محققانش برای مخفی کردن منشاء کرونا

یک افشاگر آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا ادعا کرده این نهاد به شش تحلیلگر خود پیشنهادات مالی داده تا نتیجه‌گیری‌شان مبنی بر این که کرونا احتمالاً از آزمایشگاهی در شهر ووهان چین نشت کرده را تغییر دهند.