راهبرد تازه سیدحسن نصرالله؛ آتش‌بس با رسانه و دیپلماسی

راهبرد تازه سیدحسن نصرالله؛ آتش‌بس با رسانه و دیپلماسی

روز جمعه (۱۲ آبان ماه) در حالی که بسیاری، از هواداران و ارادتمندان نصرالله تا دشمنان او، انتظار اعلام ورود حزب‌الله لبنان به عرصه جنگ با اسرائیل را داشتند، با راهبردی متفاوت از سوی دبیرکل این جنبش مواجه شدند.