غفلت «برنامه ‌هفتم توسعه» از سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه فناوری و نوآوری

غفلت «برنامه ‌هفتم توسعه» از سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه فناوری و نوآوری

بررسی شاخص‌های در نظر گرفته‌شده در برنامه هفتم توسعه در زمینه‌های مربوط به علم و فناوری نشان می‌دهد در این سند، از برنامه‌ریزی برای افزایش مسئله‌محوری پژوهش‌ها و تحقیقات علمی غفلت شده است.