سامانه هوشمند پایش و نظارت طرح نهضت ملی مسکن در فارس رونمایی شد

سامانه هوشمند پایش و نظارت طرح نهضت ملی مسکن در فارس رونمایی شد

استاندار فارس گفت: امروز سامانه هوشمند پایش و نظارت طرح نهضت ملی مسکن رونمایی شد که در این سامانه مراحل اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان های مختلف استان به صورت بر خط رصد می شود.