اعضای شورای سیاست‌گذاری و دبیر اجرایی نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم و فیلمنامه ایثار منصوب شدند

اعضای شورای  سیاست‌گذاری و دبیر اجرایی نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم و فیلمنامه ایثار منصوب شدند

با حکم سید محمدصادق هاشمی،معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس شورای سیاست‌گذاری نخستین جشنواره بین‌المللی ایثار (فیلم و فیلمنامه) اعضای شورای سیاست‌گذاری و دبیر اجرایی این رویداد هنری منصوب و معرفی شدند.