گزینه‌های نهایی هدایت تیم ملی والیبال مشخص شدند؛ 4 خارجی و 2 ایرانی

گزینه‌های نهایی هدایت تیم ملی والیبال مشخص شدند؛ 4 خارجی و 2 ایرانی

سومین نشست کمیته فنی فدراسیون والیبال با مباحث طولانی اعضا برگزار و در پایان مقرر شد داورزنی پس از دریافت برنامه اختصاصی با هدف سکوی المپیک 2028 از 4 مربی خارجی و دو مربی ایرانی، مذاکرات نهایی را انجام دهد.