سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!

سکوهای مجازی یا دولت موازی؟!

مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده پلتفرم‌ها متعلق به نظام نیست؟! بنابر‌این چرا مالکیت و مدیریت آنها نباید در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای

جنگ کثیف!

جنگ کثیف!

انبارلویی نوشت: مجموعه اخبار نشان می‌دهد ما وارد یک جنگ کثیف میکروبی و شیمیایی محدود و هوشمند شده‌ایم. تحلیل این پدیده بر هر ناظر داخلی و خارجی محرز و روشن است از توییت سفیر روسیاه انگلیس درباره این حوادث معلوم