رئیس آموزش و پرورش بابل: ادعای کتک خوردن یک دانش‌آموز در حال رسیدگی است

رئیس آموزش و پرورش بابل: ادعای کتک خوردن یک دانش‌آموز در حال رسیدگی است

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل در واکنش به ادعای کتک خوردن یک دانش‌آموز در مدرسه گفت: واحدهای بازرسی و حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل هم‌اکنون در حال رسیدگی و بررسی دقیق صحت و سقم این موضوع